Indiensolidaritet håller föredrag i Stockholm imorgon

Den 28:e januari anordnar Syndikalistiska Ungdomsförbundets Internationella Kommitté en temadag där de diskuterar internationell kamp. De kommer att ha internationella föreläsare och representanter från solidaritetsorganisationer, samt diskussioner kring situationen i olika länder och hur praktiskt solidaritetsarbete fungerar här i Sverige.

Plats: Kulturhuset Cyklopen – 10 minuters promenad från tunnelbanestationen Högdalen
Tid: 10:00 – 18:00, 28:e januari
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol och rörelseförhinder.

Deltagande organisationer:
Indiensolidaritet
Anarchist Black Cross Stockholm
Rojavakommittéerna
K’inal
Ordfront
Irlandinformation

Indiensolidaritet
Indiensolidaritet är en förening som arbetar med att sprida information och stödja olika folkrörelser i Indien och andra delar av Asien som kämpar mot storbolag, myndigheter och godsherrar. I Indien spelar Naxalitrörelsen en viktig roll genom att de arbetar för att radikalisera folkrörelserna och att de har tagit över stora områden där har byggt upp en egen förvaltning. Gruppens praktiska arbete består i att genomföra aktioner, göra en tidning, affischerar, ordna föredrag och manifestationer. De strävar även efter att genomföra undersökande resor till konfliktområden i Indien m.m.

ABC Stockholm
Anarchist Black Cross Stockholm arbetar med fångkamp och antirepression. Detta innebär i praktiken att de gör insamlingar och stödfester så vi kan betala dömda kamraters böter kollektivt, bryta den isolering som uppstår när man sitter inne genom att skicka information och brev utifrån och genom att informera folk om vilka rättigheter de har i statens våldsmonopol.

Rojavakommittéerna
Rojavakommittéerna är ett nätverk för solidaritet och utbyte med den revolutionära rörelsen i hela Kurdistan. Kommittéerna är partipolitiskt och religiöst obundna. Praktiskt organiserar de aktivister i Sverige och koordinerar projekt ämnade att stöda kampen i Rojava, men genomför även föreläsningar och annat ideologiskt arbete avsett att sprida kunskap om den demokratiska konfederalismen – Rojavas gräsrotsdemokratiska, ekologiska och könsnormsbefriade samhällssyste

K’inal
K’inal är en del av ett europeiskt nätverk bestående av föreningar och kooperativ i Europa som utför solidarisk handel med zapatisterna. Istället för att ha en certifierad märkning så har de andra grupperna i Europa valt att ha en direktkontakt med sina kunder och informera dem om läget i Chiapas och hur import går till. I Sverige säljer vi vårat kaffe mestadels genom återförsäljare, medans de andra grupperna inriktat sig på att sälja direkt till politiska grupper och engagerade.

Jord & Frihet
Jord & Frihet är svenska för Tierra Y Libertad, stridsropet i den mexikanska revolutionen i början av 1900-talet. Det användes senare av de spanska anarkisterna i kampen mot mot fascisterna under spanska inbördeskriget 1936-39. Vi arbetar just nu, enbart ideellt, mest med solidarisk handel och främst import av olivolja och andra varor från Palestina.

Ordfront
Föreningen har sedan starten 1969 jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter. Föreningen startade i vreden över Vietnamkriget där Ordfronts syfte var att förlägga och trycka information som annars hade svårt att nå ut. Idag jobbar vi på liknande sätt, och ger röst åt de som får sina röster begränsade eller tystade.

Irlandinformation
Föreningen Irlandinformation kommer och talar om den befrielsekampen på Irland, förr och idag. Varför är det viktigt att stödja Irlands kamp för självständighet? Hur ser statens repression ut? Detta är några av de frågor Irlandinformations representanter kommer att tala om.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.