Terrorvåg utgår från ny militärbas

MÅNDAGEN DEN 14:e NOVEMBER

Indiska regeringsstyrkor torterar och misshandlar bybor i hopp om att sätta skräck i befolkningen. Det verkar inte fungera. Offren berättar öppet inför kameran.

This entry was posted in Folkrörelsen, Jharkhand, Krig, Kriget i centralindien, Naxaliterna, Politik. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.