Intressanta solidaritetsföredrag på Cyklopen

7-8 olika organisationer höll föredrag om sitt solidaritetsarbete igår på Cyklopen. Riktigt intressant att få höra om konkreta praktiska erfarenheter av solidaritetsarbete. En deltagare berättade om motsättningar som uppstår mellan de behov som folk som man solidariserar sig med har och med de politiska principer som man satt upp i Sverige. En annan berättade om svårigheterna att hålla igång verksamheten när folk dras till andra engagemang osv. Inspirerande var det att höra om hur kampen går vidare på olika håll trots olika svårigheter.

Ett stort tack till arrangörerna för ett välorganiserat arrangemang!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.