1/5 Stop India´s War on People

Den indiska regeringen driver i praktiken ett krig mot folket genom att med våld försöka slå ner all verklig opposition. De fängslar kritiska intellektuella, de driver enorma militära kampanjer mot ursprungsbefolkningen och mot folket i Kashmir. De griper och mördar ledare för lokala folkliga kamper över hela landet och fängslar medlemmar i musikgrupper osv, osv. Trots detta så fortsätter all världens regeringar och mainstreammedier att kalla Indien för “världens största demokrati”. Det är på tiden att fler får veta vad de håller på med!

Vi kallar därför till en mindre stillastående manifestation på första maj. Vi kommer att hålla gott om avstånd och vara färre än 50 personer.

(bilden ovan är från en militär kampanj mot ursprungsbefolkningen när militären brände ner många byar).

När: Fredag 1 maj 2020 kl. 13:00–13:30
Plats: Kornhamnstorg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.