Indienexpert alltid på “de rikas” sida?

davidstahlhela

På bilden till vänster syns konsulten David Ståhl och till höger Ståhl tillsammans med Indiens ambassadör i Stockholm.

Konsulten David Ståhl driver sedan många år tillbaka företaget Empatum som ligger på Engelbrektsgatan i Stockholm. Han arrangerar årligen mycket uppskattade resor till Indien och deltagarna återkommer år efter år. Utöver detta håller han föreläsningar om Indien och är något av en indienexpert i Sverige. Men allt tycks inte vara som vanligt. På senare tid har det omfattande upproret i Indien börjat påverka hans verksamhet.

Empatum skickar månadsvis ut ett nyhetsbrev till ett stort antal människor. I det senaste nyhetsbrevet skriver en läsare:

”Det verkar som om Nyhetsbrev Indien alltid ställer sig på de rikas, på myndigheternas och på de stora industriernas sida”

Som svar på detta skriver Ståhl:

“Nej! Det gör inte Nyhetsbrevet! Däremot ställer sig Nyhetsbrevet på demokratins och yttrandefrihetens sida, samt även på utvecklingens sida. Då är det svårt att sympatisera med maoisterna.”

Lösningen är att “ta hand” om adivasis

Längre fram i nyhetsbrevet framgår vad som avses med utveckling:

“Likadant är det med Jan Myrdals adivasis med tillhörande maoister. De bor i avlägsna och eftersatta områden som är rika på olika naturtillgångar. Här finns naturligtvis en konflikt, Adivasis har rätt till sitt traditionella land, men samtidigt kanske inte hela Indiens utveckling kan stå tillbaka för deras skull. Lösningen är naturligtvis att man på olika sätt måste kompensera och ”ta hand” om Adivasis.”. Härefter kommer exempel på hur adivasis kan kompenseras.

De här resonemangen låter kanske vettiga om man inte känner till bakgrunden. Enligt författaren Arundhati Roy så har mellan 35 och 50 miljoner fördrivits vid dammbyggen och liknande. I en del fall lovade man att bönderna skulle få motsvarande jordbruksmark som de förlorade. Fick de det? Nej. Adivasis utgör nära hälften av de som har fördrivits och de kastas ut i den mest grymma misär, vilket leder till många dör som ett direkt resultat av fördrivningarna.

 Vad betyder utveckling?

Fördrivningarna fortsätter idag i oförminskad takt när de utvecklar industriella megaprojekt, gruvprojekt och Särskilda Ekonomiska Zoner, “stadsförnyelse och försköning”. Detta är en “utveckling” som inte gynnar de fattiga som ofta inte har någon utbildning. Det finns en allt mer högljuddopinion i Indien som menar att detta inte är någon verklig utveckling för landet. Man menar att verklig utveckling som gynnar majoriteten måste ske småskaligt på befolkningens egna villkor. Naxaliterna är del av den opinionen.

En utveckling som hittlills har inneburit utrotning av en del av befolkningen är väl ingen bra väg framåt?

This entry was posted in Allmän opinion. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One thought on “Indienexpert alltid på “de rikas” sida?

Leave a Reply

Your email address will not be published.