Kolonialtiden lever!

caricature-african-colonialism_liten

Utan kunskap om historien blir det omöjligt att förstå samtiden. I den andan presenterade tre cirkeldeltagare var sin del av den indiska historien på ABF.

 

Britterna befäster Indiens efterblivenhet

Den första föreläsaren beskrev hur britternas verksamhet i Indien under den större delen av kolonialtiden främst syftade till att ta upp skatt av bönderna. Inkomster som de skeppade hem till England. När man inser detta faktum suddas på något sätt alla illusioner om kolonialtiden ut. Kolonialmakten fungerade alltså främst som en stor beskattningsmaskin och knappast som en utvecklare av landet. Till råga på allt gav de godsherrarna (zamindarerna) äganderätten till all jord och gav i uppdrag åt dem att helt sköta skatteindrivningen. För att befästa dessa samhällsförhållanden började att stärka kastystemet. Dessutom tog de alltid kontroll över inrikeshandeln och slog ut alla inhemska köpmän och på det sättet alla ansatser till kapitalism utom i västra Indien de som erövrade ganska sent.

 

Rasism och svält

Den andra föreläsaren berättade den fruktansvärda historien om hur britterna indirekt hade livet av miljoner Indier. En av de värsta svältkatastroferna inträffade i Bengalen 1943 då miljoner svalt ihjäl samtidigt som britterna i stor omfattning exporterade spannmål. Churchill brydde sig knappast eftersom han ansåg att “hinduerna” var en “smutsig ras”.

 

Uppror och mostånd

Slutligen fick vi höra historien om hur man till slut delvis körde ut britterna ur Indien och nominellt blev självständigt 1947. Gandhi spelade en framträdande roll i självständighetskampanjen men han fördes fram av de brittiska kolonialisterna för att avleda och få den växande anti-imperialistiska nationella befrielserörelsen att spåra ur. T.ex. när bönderna i Champaran (Bihar) gjorde uppror mot det brittiska väldet ingrep gandhisterna som var lojala mot britterna med ideologin av icke-våld och avledde den växande nationella befrielserörelsen in på en för britterna ofarlig väg. På det ekonomiska planet lämnade britterna aldrig Indien. De gjorde däremot vissa eftergifter för kompradorbourgeoisien och godsägarna så att de skulle verka som stabila stöttepelare för den brittiska imperialismen.

This entry was posted in Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.