Humor mot Vedanta

maincontent_bildvedanta

Det brittiska företaget Vedanta är Indiens största gruvföretag. Av alla företag som är verksamma i Indien så är Vedanta ett av de med sämst rykte. För att pusta upp ryktet började de för en tid sedan köpa reklamplats i TV (se nedan) som förmedlar budskapet att företaget skapar “lycka”. Detta har skapat en motreaktion i form av en hel mängd humoristiska filmer.

 

Vedantas reklamfilm, “Creating happiness”

This entry was posted in Anti-storbolag, Folkrörelsen, Lokala protester, Politik. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.