Embryo till lokalavdelning i Göteborg?

maintcontentbild-goteborg

Göteborgsregionen har en fantastisk historia av solidaritet och aktivism. En historia som är ett uttryck för en särskild anda. En anda vars kärna är känslan att vi är ett och samma folk världen över och en längtan att, som man säger i Indien, tjäna folket istället för att göda storbolagen. För att reda ut vad som händer har vi har ställt några raka frågor och vi fick några raka svar.

IS: Hur kommer det sig att ni funderar på att dra igång något just nu?

M: Det handlar det om att visa solidaritet med ett kämpande folk. Ett folk vars regering använder sig utav landets militär samt polis och som beväpnar paramilitär milis för att med terror tvinga bort folk ifrån sin mark om denna ses som tillräckligt användbar utav det internationella storkapitalet. Att Indien gång på gång kallas för “världens största demokrati” och inte erhåller annat än lovord ifrån en samlad journalistkår är en skam och vi vill hjälpa till med att visa hur det faktiskt ser ut i Indien.

IS: Vilken typ av aktiviteter tror du man bör satsa på?

M: Vi hoppas kunna få igång en mötesserie samt studiecirklar om situationen i Indien samt dess historiska rötter. Vi hoppas även kunna ha regelbunden försäljning utav Indiensolidaritets kommande tidning. Mängden aktivitet och deras karaktär kommer självfallet att bero på hur många som är villiga att delta och hjälpa till och vi är bara i planeringsstadiet än så länge.

IS: Vilken roll tror du en framgångsrik revolutionär utveckling i Indien kan spela?

M: Den har redan visat på hur folkets levnadsvillkor har förbättrats i många områden genom fördelning av jordbruksmark, byggandet av skolor och vårdcentraler etc. Fortsätter naxaliterna att visa på styrka så kan detta mycket väl sprida sig även till västra Indien och kanske även tillslut till storstäder som New Delhi och Mumbai. Om de naturresurser som finns i landet användes för folkets bästa så skulle Indien kunna bli ett mycket välmående land som skulle fungera som exempel för fattiga länder som utsugs utav deras nationella regeringar lierade med storkapitalet.

IS: Hur okänt är kriget mot folket i Göteborg?

M: Jag tror att kunskapen i frågan är nästintill obefintlig, förutom eventuellt hos de som är politiskt organiserade längst ute på vänsterkanten. De som ändå känner till naxaliterna och deras kamp köper nog oftast den indiska statens och diverse “indienkännares” beskrivning utav läget och klassar dem som terrorister.

Solidaritet med Indiens kämpande folk! Lal Salaam!

Kontakt: indiensolidaritet.gbg@gmail.com

This entry was posted in Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.