Vill du gå på fest med polisfruar i Assam?

De indiska myndigheterna med polisen i spetsen begår massiva övergrepp och mord på fattiga invånare i Assam, byar bränns och tusentals drivs på flykten. När då “polisfruarna” ordnar en fest för att visa att ingen behöver vara rädd och att allt är normalt kan det uppfattas som ett cyniskt skämt.

This entry was posted in Kriget i nordöst. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.