80 år -försörjer hela familjen med sopor

maincontentbild-80-ar-forsorjer-med-sopor

På det femte cirkelmötet kom en grupp elever från Globala Gymnasiet och gav inblickar i Indiens arbetsliv. De har nyligen vistats i Indien och intervjuat arbetare i olika brancher.

Tanken var att de skulle undersöka levnadsförhållandena för arbetare i den “informella sektorn” men i Indien arbetar nästan alla i den informella sektorn så man kanske borde kalla det “standard sektorn”. Man kan lätt annars få det felaktiga intrycket att den informella sektorn är undantaget och den formella sektorn regeln.

En av de arbetare som de träffade var Babuben (bilden) som arbetar hela dagarna med att samla in sopor som hon säljer till en sopuppköpare. Hon var lyckligt lottad jämfört med många andra soparbetare eftersom hon kunde samla in sopor från ett köpcentrum som inte är så hårt nedsmutsade. Med de inkomster hon gör på detta försörjer hon en hel familj med bl.a. två vuxna söner. Med värkande leder arbetar hon, varje dag, ensam, från morgon till kväll med att samla in och sortera sopor.

Gruppen åkte även upp med jeep på en enorm soptipp för att tala med arbetarna där och deras arbetsförhållanden som var långt mycket värre eftersom soporna är så fruktansvärt nedsmutsade. De besökte även en byggarbetsplats med “okvalificerad” arbetskraft och blev snabbt utjagade därifrån. Arbetsförhållandena var mycket hårda, 40 kg tegel på huvudet, en ständig stank från starka kemikalier i instängda miljöer utan ventilation.

Det pratades i Indien om okvalificerad arbetskraft men det visade sig att det endast fanns en plats i hela staden som man kunde skaffa sig utbildning för byggarbetare på. Utbildningen var mycket enkel och det hela var mer som en kortkurs för arbetslösa.

De besökte även en stor fackförening för kvnnor och diskuterade med dem hur man kan förbättra arbetsförhållandena. När frågan om strejk kom upp sa de att de “inte gör sådana våldsamma saker”. En minst sagt trött “fackförening” med andra ord.

Föredraget var en mycket intressant inblick i Indiens arbetsliv som jag tror det är mycket svårt att få på annat håll. Att de som svenskar utgick från svenska referensramar betyder mycket för oss lyssnare. En indisk journalist skulle inte kunna förmedla budskapet till oss på ett så träffande och gripande sätt.

 

120413-80-ar-och-samlar-sopor

Babuben i arbete.

This entry was posted in Asien, Fattigdom, Indien, Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.