Hjältarna som aldrig dog

maincontentbild-baghat-singh

I december 2011, bara några månader innan sin död, framförde Godfrey Cremer denna dikt på ett anti-imperialistiskt möte i Storbritannien. Han betonade att vissa delar av dikten är förlegad. Imperialisterna håller inte längre vapnen bakom sin rygg, dom används idag helt oförblommerat.

Magnus Hedman

Kamrat Bhagat Singh och kamrat Udham Singh

 

Skriven av Godfrey Cremer

Översatt av Magnus Hedman

 

Vilka är dessa män?
Vad innebär dom för mej,
dessa döda män
från ett land på andra sidan jorden?
Dom höjde sitt svärd
mot det brittiska väldet.
Om mina landsmän beslöt om deras död,
varför ska då jag lägga mej i?

 

Men
Den brittiska härskarklassen
som dessa män vägrade lyda
plundrade med svärd och gevär och lömska lister.
Deras nutida likar
flinar i sitt imperialistiska högmod
med vapen bakom ryggen
och lakejer i sin sold,
plundrar än
och håller dom plundrade nere med våld.

 

Denna klass,
är född i mitt eget fosterland,
men vi är ej av samma skrot och korn.
Mina ögon får ej låta sej luras
av den gemensamma blekheten i vår hud!
För samma väldiga klack
som sträcker sej över vår jord
och betrampar dom förtryckta i världens länder,
tar stöd i den andra järnskodda stöveln
som på oss här hemma trampar.
På dessa fötter står imperialismen.
Att hälen maler snabbare på andra sidan havet
och att vi ej ensamma slitas av dessa klackar
är en lätt lisa.
För vår börda är nog så tung
och frihetens pris blir stort.

 

Tillsammans ska vi se imperialismen falla.
Arbetarklassen i varje land
måste göra gemensamm sak med alla
som tar frihetens svärd i sin hand.

 

Framåt! Släpp fram den revolutionära flodvågen!
Och även om varje slag har sin tid
så är den som bekämpar fienden vår syster och broder,
alldeles oavsett färg eller ras.

 

Sådana män var Udham Singh och Bhagat Singh
Inte enbart martyrer i den indiska frihetskampen,
men hjältar för alla arbetare och förtryckta.
Vi måste låta deras namn förena oss i vår kamp.
Vi får ej bekymra oss om hudfärg, religion eller kultur
Frågan står “vem fiende, vem vän?”
Vi slåss ju för samma sak!

 

Död åt imperialismen! är vårt skall
Det är vår gemensamma fana
Håll den högt!

This entry was posted in Historia, Kultur, Poesi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.