Nyhetsblockaden, “en konspirationsteori”

maincontentbild-debatten2

Debatten var stundvis hård. Per J Andersson och David Ståhl anklagades av Hans Magnusson för att försköna Indien. En hel del olika siffror kom upp i diskussionen men David Ståhl punkterade diskussionen genom att påpeka att “siffrorna på antalet fattiga varierar mellan 20-70 %”.

David Ståhl deklarerade ganska tidigt att de som pratar om att det inte skrivs om Indien på grund av en “nyhetsblockad” ägnar sig åt “konspirationsteorier”. Det skrivs inte heller så mycket om Pakistan menade han och att storbolagens intressen Indien skulle påverka nyhetsraporteringen är rena “konspirationsteorier”. Jan Myrdal som har lyft fram frågan gav svar på tal. Det som saknas i rapporteringen är inte beskrivningar av Indien i allmänhet utan just det omfattandet upproret.

Naxalitörelsen kom upp till diskussion. Kanske på grund av att Jan Myrdal berättade om deras välfärdsprojekt med bevattning och skolor m.m. David Ståhl underströk att omfattningen av deras inflytande är kraftigt överdrivet och visade på en karta vilka områden han menar att de är starka i. “Det ser ut (på kartan) som de finns i Karnataka men det har jag aldrig sett något av men det kan ju hända att de finns där ändå“.

Per J Andersson berättade att han i februari åkte till Orissa och besökte en ledare för en organisation som arbetar med att förbättra skolgången på landsbygden och argumenterade för att det finns andra medel att förändra situationen än våld. Jan Myrdal menade att förtrycket på landsbygden är mycket hårt och att godsherrarna är uppbackade av polisen och har egna våldsverkare och att det är en fråga om att överleva för de fattiga.

En deltagare: “man börjar kunna se kontrasterna i bilden av Indien och de som berättar om Indien.” och det är väl en bra början för att få igång disukussionen om utvecklingen i Indien i en vidare krets?

 

Det finns mycket som kan förbättras till nästa gång. En ursäkt till er som satt längre bak som inte fick möjlighet att ställa frågor.

Förbättringsåtgärder till nästa möte

Ett stort tack till Leif S. för dessa förslag.

1. Det audiovisuella måste fungera perfekt. Testa alltid före mötet och se till att alla vet hur man skall hantera utrustningen. Mikrofonteknik mm.

2. Någon måste se till att talarordning upprättas om det är debatt och diskussion och noggrant se till att den följs. En person utses till detta före mötet.

Alla frågeställare måste antingen gå fram till podium eller förses med handmikrofon.

This entry was posted in Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.