Två nya tidningar på G

maincontentbild medlemsmote

Flera viktiga beslut togs på gårdagens medlemsmöte. En lärdom som vi har dragit är att det inte går att bygga upp en organisation utan riktiga medlemsmöten. Om man känner varandra väl finns det en risk att “man struntar i möten” för man “vet ju ändå vad de andra tycker” och förvandlas till en sekt som det blir omöjligt för andra att komma med i.

 

Medlemsmötena i Stockholm fungerar i praktiken som styrelsemöten tills vi har lyckats bygga upp en styrelse på nationell nivå. Vi behöver stämma av hela tiden vad våra indienvänner ute i landet tycker så knappa gärna ner något om er inställning till besluten. Det är viktigt för att behålla enigheten så att vi inte springer ifrån varandra i onödan.

 

Ta med plakat!

 

Vad gäller de kommande mötena den 9 maj, 23 maj och 26 maj så är mötet den 26 maj den stora frågan. Flygbladet som vi delade ut den 1 maj innehöll en inbjudan till protestmötet den 26 maj och det mötet kommer att genomföras som ett kort protestmöte på ABF och sedan går vi ut och genomför en manifestation. Mötet är tänkt att vara ungefär en timme med peppande tal och musik varvat. Naxaliterna kommer så klart att spela och vi undersöker om vi kan få dit andra artister.

 

Det finns en oro att vi skall bli mycket få eftersom det är pingstafton, “en hopplös dag”. Det är klart roligt att vara många men även om vi blir mycket få är det viktigt att vi genomför protesten. Det har kommit fram att den indiska regeringen är orolig för att få sitt rykte än mer nedsvärtat internationellt och det är viktigt att vi spär på den oron. Än viktigare är det att vi visar de som slår tillbaka den indiska regeringens attacker mot folkliga kamper över hela Indien att de inte är ensamma internationellt.

 

Cirkelbrevet

 

Vi har numera för vana att skicka ut ett cirkelbrev med studiematerial och information om de kommande cirkelmötena m.m. Brevet kommer denna gång att innehålla några väl valda sidor ur Anders Sundelins bok och sångtexten till sången Dani Mahato och rekommenderade sidor i “Röd stjärna” samt ev. transkribering av en del av intervjun i Varberg med Saibaba i som handlar om naxalitrörelsens historia.

 

Två linjer i solidaritetsrörelsen

 

För några veckor sedan genomförde olika partier och grupper ett möte i Italien där de diskuterade hur solidaritetsarbetet för naxalitrörelsen kan utvecklas. Den politiska riktning som dominerar i det sammanhanget vill driva solidaritetsarbetet som en del av en allmän kampanj för maoismen. Det vill säga att i praktiken så måste folk ta ställning till Mao och diverse maoistiska begrepp som t.ex. “folkkrig” innan de börjar intressera sig för vad som faktiskt händer i Indien. Vi är motståndare till en sådan politik även om det är klart positivt att folk samlas och diskuterar solidaritetsarbete.

 

Arundhati Roy och Jan Myrdal deltog 2010 på en konferens i London som sammankallades av “International Campaign Against War on the People in India” och de som driver denna kampanj kommer att utveckla kampanjen i Europa och de kommer förmodligen att arrangera kampanjmöten i år. Vi kommer att stödja denna kampanj och ställer oss avvaktande till den kampanj som utvecklas av International Committee to support people’s war India (ICOSPI). Indiensolidaritet är inte en maoistisk organisation och vi stödjer alla folkliga kamper mot storbolag och feodalherrar som pågår i Indien och inom detta stödjer vi också naxaliternas kamp. ICOSPI vill utveckla ett direkt stöd till ett enskilt parti, Communist Part of India (maoist), men har de undersökt om det partiet efterfrågar ett sådant stöd? Eller så kanske de inte bryr sig. Det lutar åt det sistnämnda.

 

Två nya tidningar, Indiensolidaritet och Dandakaranya

 

Efter diskussion beslutade vi att vi skall ha två tidningar. En som skall rikta sig till allmänheten och som kan förstås även om man har mycket begränsade kunskaper om vad som händer i Indien. Den tidningen skall heta Indiensolidaritet. Den andra tidningen skall också säljas till vem som efterfrågar den men den riktar sig till aktiva och sympatisörer och den skall heta Dandakaranya. Dandakaranya är det stora historiskt viktiga skogsområde där motstådet mot förtryckarna har varit starkt i århundranden. Arbetet har redan påbörjats och de bägge tidningarna skall vara klara under sommaren så att vi kan börja sälja dem då. Solidaritetsarbetet tar inte semester.

 

Kulturgruppen

 

Kulturgruppen rapporterade att de tränar och ligger i. Men de framförde kritik mot att vi inte presenterade dem på debattmötet. De fick liksom tränga sig fram till “scenen” och folk förstod först inte vilka de var. På nästa möte kommer vi ha en mer strikt ordning där tiderna skrivs upp på en tavla och kulturgruppen skall självklart presenteras ordentligt. Kulturgruppen håller ännu inte ordentliga möten men de lovade att de skall börja göra det och en blogg med texter och musik skall läggas upp innan den 1 september.

 

This entry was posted in Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.