Tamt maoist-möte

Indienexperten David Ståhl, rapporterar om debattmötet på ABF. Debatten hette “Indien – framgångssaga eller svältkatastrof”. Han skriver att: “Tanken var väl att det skulle bli en debatt om maoisterna”. Om arrangörerna skulle vilja ha en debatt om upprorsrörelser i Indien skulle man väl valt en annan rubrik? Tanken var att få fram att det finns två helt motsatta bilder av Indien.

“Den 18 april anordnade föreningen Indiensolidaritet ett möte med titeln ”Indien – framgångssaga eller svältkatastrof” på ABF-huset i Stockholm. Det var en paneldebatt med Jan Myrdal, Per J Andersson Hans Magnusson och Nyhetsbrevets redaktör i panelen. Tanken var väl att det skulle bli en debatt om maoisterna, deras metoder och målsättning. Men så blev det knappast, främst p.g.a. att Jan Myrdal höll en låg profil. Nyhetsbrevets redaktör attackerade honom två gånger utan att han svarade.

 

I stället kom debatten att handla om huruvida de fattiga har ökat eller minskat i antal. Hans Magnusson talade om daliternas situation och ansåg att det råder ett ”demokratiskt underskott” i Indien. Jan Myrdal ondgjorde sig över att det rapporteras alldeles för lite om Indien i svenska massmedia. Per J Andersson påpekade att detta antagligen gäller de flesta ”avlägsna” länder. Om någon händelsevis sysslar mycket med Kamerun så anser han säkert samma sak. Okunnigheten om Indien gör att man alltid måste förklara allting från början, det blir en lång ”startsträcka” varje gång. Nyhetsbrevets redaktör påpekade att det dock har förbättrats avsevärt under de senaste åren p.g.a. de betydligt tätare affärsförbindelserna och den ökade turismen. Ekonomijournalisternas ökade intresse och kunskaper om Indien spelar också en viktig roll.

 

Såvitt man kunde se fanns det inte några uppenbara maoistsympatisörer bland åhörarna. Under frågestunden handlade frågorna mest om valet i Uttar Pradesh och om situationen i Kerala.

 

Hämtat ur:

http://www.empatum.se/nyhetsbrev/Nyhetsbrev_Indien_2-2012.pdf
www.empatum.se

This entry was posted in Allmän opinion, Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.