Hugg av deras ben och händer…

“om en dalit förälskar sig eller gifter sig med en vanniyar, gå och hugg av deras händer och ben, och hacka dem i bitar,  bränn ner deras hus och bränn hela byn”, 7 november 2012.

Kaduvetti Guru ledare i milisen Vanniyar Sangam och talare på kastpartiet PMK:s möte i delstaten Tamil Nadu

Tidningen The Hindu rapporterar att personer ur Vanniyar Sangam-milisen attackerade och brände flera hus tillhörande av daliter den 26 april. Polisen bad milisen att återvända hem men de attackerade en tullstation och några vakter och åskådare. Våldsamheterna var kännbara  mellan Puducherry och Marakkanam, en sträcka på 30 km.

 

This entry was posted in Asien, Dalit, Förtryck, Indien, Indien, Sydasien and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.