Cowboys i Indien

Filmmakaren Simon Chambers försöker gå till botten med vad som egentligen händer i den fattiga delstaten Orissa i östra Indien som domineras av det brittiska gruvbolaget Vedantas verksamheter. Många i lokalbefolkningen vittnar om stora negativa konsekvenser för regionen trots att bolaget lovat att bland annat bygga vägar, skolor och sjukhus.

http://urplay.se/Produkter/164699-Varlden-Cowboys-i-Indien#innehall

 

This entry was posted in Anti-storbolag, Film, Folkrörelsen, Indien, Kultur and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.