Oriflame har förvärvat produktionsanläggning i Indien

Kosmetikaföretaget Oriflame har förvärvat en produktionsanläggning i Indien. Detta som ett led i Oriflames tillväxtstrategi för Asien och den allt viktigare produktkategorin Wellness. 

Anläggningen ligger i Roorkee i den indiska delstaten Uttaranchal och ska möta den ökande efterfrågan i Indien och övriga Asien.  Det skriver bolaget i delårsrapporten.  Den första fasen av anläggningens upprustning kommer att räcka för att möta de initiala försäljningsprognoserna, men en långsiktig utvecklingsplan för anläggningen kommer att göra det möjligt att möta efterfrågan på Wellness-sortimentet på utvalda Oriflame-marknader i Asien. Förvärvet slutfördes i mitten av april.  Arvid Raa, +46 31 350 64 78 arvid.raa@six-group.se SIX News

2013-04-25 10:18
This entry was posted in Imperialism, Svensk imperialism. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.