“Vi alla lever i en gängkrig … staten är bara ett annat gäng!”

“Vi alla lever i en gängkrig … [där] staten är bara ett annat gäng!”
– Arundhati Roy

Den 29 April 2013, slog minst 10 polisplutoner till mot en grupp om ca 2000 personer, som satt i en fredlig protest på vid floden Sukte, som har sin källa i de magnifika Gandhamardanbergen. Nära byn Magurbeda i Balangirdistriktet i Orissa, protesterar man mot byggandet av en damm. Floden som är invånarnas livlina kommer att dränka mer än 50 byar och ödelägga en självständig och stark agrar ekonomi.

Läs mer här:

http://sanhati.com/articles/6661/

This entry was posted in Anti-storbolag, Folkrörelsen, Lokala protester, Politik and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.