Historisk seger för adivasis mot Vedanta

Den 18 april fattade högsta domstolen i Indien beslut i målet om en bauxitgruva i Niyamgiri Hills i delstaten Orissa.
Amnesty välkomnade att domstolen slagit fast att adivasi, ursprungsfolken, i området ska ha rätten att fatta beslut om den mark som de har innehaft sedan lång tid tillbaka och som de betraktar som helig. Därmed har protesterna från Dongria Kondh-folket mot planerna på en bauxitgruva från ett företag som ägs av brittiska Vedanta nått en viktig framgång och Amnesty beskrev domstolens beslut som en historisk seger.

– Dongria Kondh-folket, vars identitet är helt beroende av dessa kullar har i ett årtionde kämpat för att deras levnadssätt ska överleva. Gruvan skulle ha orsakat kränkningar av deras rätt som ursprungsfolk liksom av deras rätt till vatten, mat, hälsa och arbete, sade G Ananthapadmanabhan, chef för Amnesty International i Indien. Domstolsutslaget är ett klart rättfärdigande av protesterna från lokalsamhället, resultatet av Amnestys omfattande utredning som har pågått sedan 2009 och den ihärdiga kampanj som många organisationer har bedrivit.

Enligt domslutet ska gram sabhas, församlingar där alla röstberättigade vuxna ingår, i de byar som ligger närmast den planerade gruvan nu få rätt att besluta utan yttre påverkan av vare sig delstatsregeringen, den indiska centralregeringen eller dem som söker rätt att bedriva gruvdrift.

Läs mer

http://www.amnesty.org/en/news/india-landmark-supreme-court-ruling-great-victory-indigenous-rights-2013-04-18

This entry was posted in Folkrörelsen, Lokala protester, Solidaritet and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.