Informationskrig mot Syrien eskalerar

24.04.2013, 16:59
Skriv ut Tipsa en vän Lägg till i bloggen

сирия информационная война сирия война информация 2012 август коллаж

Kollage: Rysslands röst

Västliga och några arabiska medier bedriver ett informationskrig mot Syrien. Det moderna informationskrigets särdrag är ett informationsflöde som misskretiderar den legitima regeringen, förklarade igår Aleksej Mitrofanov, chef för statsdumans kommitté för informationspolitik, informationsteknologi och kommunikationer, vid kommitténs sammanträde som en delegation från Syrien också var med på. Delegationen leddes av informationsminister Omran az-Zoabi.

Omran az-Zoabi bekräftade att nästan 85 % av rebeller i Syrien är utländska medborgare, medan informationskrig är deras främsta vapen i konflikten. Mängder med absurda lögner om Syrien är en exempellös situation även när det gäller nutidens informationskrig. Det visar bara hur mycket ansträngningar och pengar kriget krävt. Syriens officiella medier har nästan ingen möjlighet att ge världen en sannolik bild av vad som händer i landet, påpekar Aleksej Mitrofanov:

Situationen kring Syrien kan säkert kallas för informationsvärldskrig. Det vidtas också åtgärder för att hindra informationsflödet från den andra parten. Syriska tevekanaler sänds inte av utländska satelliter, de är faktiskt blockerade. Den syriske informationsministerns besök till Moskva är faktiskt ett genombrott i försök att bryta blockaden och berätta en alternativ sanning. Alla som följer konfliktens utveckling begriper att situationen i själva verket är lite annorlunda än västliga medier beskriver den. Armén genomför de senaste tre månaderna en operation mot utländska rebeller. Den känner sin makt och uppträder självsäkert. Västliga medier påstår dock att rebellerna inom de kommande dagarna intar Damaskus.

Dessutom är några västliga och arabiska tevekanaler medvetna om framtida terrorattacker, lade Omran az-Zoabi märke till, och kan därför betraktas som medbrottslingar:

Saudiarabien och Qatar har erbjudit syriska medborgare, särskilt journalister, en massa pengar för att de skulle ta deras parti. Ibland lyckas de tyvärr med att värva agenter. Men de flesta journalisterna vägrar att lyda. I ett samtal med en kvinnlig journalist från Al-Arabiya pekade jag en gång på att hon meddelade om en explosion innan den faktiskt inträffade. Nu är det samma sak: får man höra om en bomb, en explosion, dödsoffer, betyder det inte alltid att ett terrordåd redan inträffat, men alltid att det kommer att inträffa.

Omran az-Zoabi betonade att tiotals syriska teve- och radiobolag är hotade, många programledare är i fångenskap, och en hel del journalister avstår från att gå på jobbet, eftersom de är rädda för sina liv.

This entry was posted in Sydvästasien, Syrien. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.