En guldgruva har fyllts med mat och sport

41dbn2itXSL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_SX225_SY300_CR,0,0,225,300_SH20_OU01_Den här boken hittade jag på Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan i Stockholm (Sveriges största bokhandel). Nu har de rensat så att sport och matlagning får mera plats och intressanta politiska böcker mindre än häften så mycket plats som tidigare. En guldgruva är borta. Monopolkapitalet vill att vi skall tänka på allt utom de stora viktiga frågorna.  /Erik

 

http://www.amazon.com/Bases-Empire-Struggle-against-Military/dp/0814752446

This entry was posted in Allmän opinion, Politik. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.