Om oss

Vår plattform

Stöd till det indiska folkets kamp för:
-kontroll över landets naturresurser och produktion.
-självständighet och mot imperialistiskt inflytande.
-böndernas rätt till jord.

Vår symbol

2014-09-10 08_22_55-is logga cdr - Windows Photo ViewerAv alla folkrörelser i Indien så framstår naxalitrörelsen med sina folkråd som ett särskilt intressant uttryck för den fattiga majoritetens strävanden. Folkråden är en förvaltning som som väljs underifrån ute på landsbygden där indiska myndigheter och militär sällan syns till. Befolkningen i ett ganska stort område (som Irland?) uppfattar denna folkregering (Janatana Sarkar) som sin egen regering och arbetar hårt med att bygga upp en ekonomi och kultur i de traditionella förtryckarnas frånvaro (myndigheter, godsherrar, penningutlånare etc).  Som ett uttryck för vår uppfattning att detta är en intressant utveckling så har vi gjort folkregeringens fana till föreningens symbol. Pilbågen på fanan är ursprungsbefolkningens (adivasis) traditionella vapen och stjärnorna symboliserar vardera ursprungsbefolkningen och daliterna (de s.k. kastlösa).

Riktlinjer

1. Vi riktar oss till “vanligt folk” i Sverige och inte till “kändisar”, politiker eller något liknande.

2. Vi anstränger oss för att vara informerade. Utan djupgående kunskaper kan saknar vi både inspiration och förmågan att argumentera väl.

3. Vi vill vara aktiva. Vi kan inte vara ett växande stöd till den indiska folkrörelsen utan ett flöde av utåtriktade aktiviteter.

Vill du bli kontaktperson på någon ort?

Mejla oss: indiensolidaritet@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.