Riktigt obehagligt projekt i Indien

RSS Rolls On Nazi Racist Project Of Producing ‘Aryan’ Babies In India
by Shamsul Islam

http://www.countercurrents.org/2017/05/15/rss-rolls-on-nazi-racist-proj
ect-of-producing-aryan-babies-in-india/

According to press reports, one of the RSS offshoots, Garbh Vigyan
Sanskar (Uterus Science Culture), following the Vedic preaching and
post-World War II experiments in Germany, is conducting live trials in
many parts of India for producing ‘fair’ and ‘tall’ ‘customised’
babies.

Läs mer om RSS här.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brasiliansk protest: We condemn the life sentence given to the professor Saibaba!

The old Indian State, through the Court of Sessions of Gadchiroli (Maharashtra), convicted the Delhi University professor G.N. Saibaba to the life imprisonment. That punishment happened because of his important militancy in defence of the people’s rights. Besides Professor Saibaba, five other militants were targets of this unacceptable measure and convicted under the draconian anti-terror law.

The Indian government has attacked more and more the people of its own country. In order to expel the peasants from their lands, under the mantra of “Operation Green Hunt”, the Adivasis people villages are being decimated, under constants air strikes and the offensive of mercenary groups working for the government. All this has been done to ensure the interests of transnational companies, especially those in the mining sector. In the cities, there is a growing number of draconian laws targeting activists and people’s rights activists. Besides Professor Saibaba the renowned Indian writer Arundhati Roy also has been pursued by the old State.

In India, the number of political prisoners is around 100,000. They are thousands of men and women who have been arrested for their positions and political actions in defence of the people. Among them 10,000 are accused of having some connection with the Maoist movement in the country. The Maoists have been developing a Popular War against the Indian State for decades, and the Indian State has declared total war against the whole Indian people.

That conviction of professor Saibaba is a new chapter in the attack over democratic freedoms in India. Under the fallacy of “fighting the Maoists” the old Indian State has been pursuing and arresting those who stand up for the rights of the Indian people and the various nationalities that live under the yoke of the fascist management of the Modi government.

Many democratic organizations and for defence of people’s rights in India and abroad have already expressed their repudiation of that conviction given to wheelchair bound professor Saibaba, who has paralysis in 90% of the body, also suffers from various health’s problems. Student organizations, several unions and popular movements have been denouncing that trial was a sham. A lot of demonstrations against this ruling have being organizing across India.

Actions will be taken in defence of professor Saibaba and other political prisoners who bravely resist in the Indian dungeons. We call on all democratic and revolutionary organizations to participate of this international campaign.

UNCONDITIONAL RELEASE FOR THE PROFESSOR SAIBABA

AND ALL POLITICAL PRISONERS IN INDIA!

CEBRASPO

Brazilian Centre of Solidarity to the People
Rio de Janeiro, março de 2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

G N Saibaba dömd till livstids fängelse

Den rullstolsburne universitetsläraren G N Saiaba (som varit på besök i Sverige) dömdes till livstids fängelse den 7 mars med stöd av en lag som kritiserats för att vara fascistisk. Enligt domstolen så har han arbetat öppet som en försvarare av naxaliterna. Många intellektuella i Indien är upprörda över att staten angriper och tystar en kritiker som har försvarat daliter och ursprungsbefolkningens rättigheter.

I Tyskland hölls nyligen en demonstration för att uppmärksamma politiska fångar. I demonstrationen fanns ett Saibaba-block från vilken bilden ovan är tagen. Kampen går vidare och domen kommer enligt Saibabas fru så klart att överklagas.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Intressanta solidaritetsföredrag på Cyklopen

7-8 olika organisationer höll föredrag om sitt solidaritetsarbete igår på Cyklopen. Riktigt intressant att få höra om konkreta praktiska erfarenheter av solidaritetsarbete. En deltagare berättade om motsättningar som uppstår mellan de behov som folk som man solidariserar sig med har och med de politiska principer som man satt upp i Sverige. En annan berättade om svårigheterna att hålla igång verksamheten när folk dras till andra engagemang osv. Inspirerande var det att höra om hur kampen går vidare på olika håll trots olika svårigheter.

Ett stort tack till arrangörerna för ett välorganiserat arrangemang!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Delstatsminster påstår att omtalad gruppvåldtäkt är en “politisk konspiration”

Kvinnoförakt och sexuellt våld mot kvinnor är som bekant ett riktigt stort problem i Indien. En delstatsminsters påstående om att en gruppvåldtäkt troligen är påhittad som en del av en “politisk konspiration” har väckt mycket ilska.

Trying Misogyny Welcome, But How About Curbing All Crimes Against Women?
by Samar

http://www.countercurrents.org/2016/12/18/trying-misogyny-welcome-but-how-about-curbing-all-crimes-against-women/

It is fourth anniversary of 16 December 2012, the brutal gang rape and murder of a student in Delhi that shook the conscience of the nation and led to unprecedented protests against sexual violence across India. Crime against women has been common in India, as has been the support for such crime in the form of misogynist statements by those holding seats of power. The grammar of shame in cases of sexual violence has always been inscribed on the bodies of victims, avoiding most perpetrators. It is in this context that the Supreme Court of India taking on Azam Khan, a powerful minister of Uttar Pradesh government, and making him unconditionally apologize for a brazenly misogynist statement against gang rape victims, is a welcome step.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Indiensolidaritet håller föredrag i Stockholm imorgon

Den 28:e januari anordnar Syndikalistiska Ungdomsförbundets Internationella Kommitté en temadag där de diskuterar internationell kamp. De kommer att ha internationella föreläsare och representanter från solidaritetsorganisationer, samt diskussioner kring situationen i olika länder och hur praktiskt solidaritetsarbete fungerar här i Sverige.

Plats: Kulturhuset Cyklopen – 10 minuters promenad från tunnelbanestationen Högdalen
Tid: 10:00 – 18:00, 28:e januari
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol och rörelseförhinder.

Deltagande organisationer:
Indiensolidaritet
Anarchist Black Cross Stockholm
Rojavakommittéerna
K’inal
Ordfront
Irlandinformation

Indiensolidaritet
Indiensolidaritet är en förening som arbetar med att sprida information och stödja olika folkrörelser i Indien och andra delar av Asien som kämpar mot storbolag, myndigheter och godsherrar. I Indien spelar Naxalitrörelsen en viktig roll genom att de arbetar för att radikalisera folkrörelserna och att de har tagit över stora områden där har byggt upp en egen förvaltning. Gruppens praktiska arbete består i att genomföra aktioner, göra en tidning, affischerar, ordna föredrag och manifestationer. De strävar även efter att genomföra undersökande resor till konfliktområden i Indien m.m.

ABC Stockholm
Anarchist Black Cross Stockholm arbetar med fångkamp och antirepression. Detta innebär i praktiken att de gör insamlingar och stödfester så vi kan betala dömda kamraters böter kollektivt, bryta den isolering som uppstår när man sitter inne genom att skicka information och brev utifrån och genom att informera folk om vilka rättigheter de har i statens våldsmonopol.

Rojavakommittéerna
Rojavakommittéerna är ett nätverk för solidaritet och utbyte med den revolutionära rörelsen i hela Kurdistan. Kommittéerna är partipolitiskt och religiöst obundna. Praktiskt organiserar de aktivister i Sverige och koordinerar projekt ämnade att stöda kampen i Rojava, men genomför även föreläsningar och annat ideologiskt arbete avsett att sprida kunskap om den demokratiska konfederalismen – Rojavas gräsrotsdemokratiska, ekologiska och könsnormsbefriade samhällssyste

K’inal
K’inal är en del av ett europeiskt nätverk bestående av föreningar och kooperativ i Europa som utför solidarisk handel med zapatisterna. Istället för att ha en certifierad märkning så har de andra grupperna i Europa valt att ha en direktkontakt med sina kunder och informera dem om läget i Chiapas och hur import går till. I Sverige säljer vi vårat kaffe mestadels genom återförsäljare, medans de andra grupperna inriktat sig på att sälja direkt till politiska grupper och engagerade.

Jord & Frihet
Jord & Frihet är svenska för Tierra Y Libertad, stridsropet i den mexikanska revolutionen i början av 1900-talet. Det användes senare av de spanska anarkisterna i kampen mot mot fascisterna under spanska inbördeskriget 1936-39. Vi arbetar just nu, enbart ideellt, mest med solidarisk handel och främst import av olivolja och andra varor från Palestina.

Ordfront
Föreningen har sedan starten 1969 jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter. Föreningen startade i vreden över Vietnamkriget där Ordfronts syfte var att förlägga och trycka information som annars hade svårt att nå ut. Idag jobbar vi på liknande sätt, och ger röst åt de som får sina röster begränsade eller tystade.

Irlandinformation
Föreningen Irlandinformation kommer och talar om den befrielsekampen på Irland, förr och idag. Varför är det viktigt att stödja Irlands kamp för självständighet? Hur ser statens repression ut? Detta är några av de frågor Irlandinformations representanter kommer att tala om.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Modi’s war is against adivasis, not Maoists

Interview/ Varavara Rao, poet and Maoist sympathiser

The Centre, along with state governments, has launched a severe offensive against the Maoists.

I am really worried. I fail to understand why the government is punishing Maoists. The real problem is the land issues. Rights of adivasis have been snatched. Though the governments of Andhra Pradesh and Odisha passed land bills, giving rights to adivasis and saying that non-adivasis could not acquire land in the forests, in actuality the reverse is happening.

How is the government helping non-adivasis acquire land?

By giving mining rights to multinational companies. The Congress government had done the same, but [Prime Minister Narendra] Modi is selling adivasi land more aggressively.

Has that battle now entered a decisive stage?

Yes, it seems so. The onslaught would finish by next year. My question to him [Modi] is, why is he taking it as a war? The mission will kill adivasis. His policy is: remove the water, and the fish would ultimately die. His war is not against Maoists but against adivasis. Maoists are supporting adivasis in the jungles. So he wants to kill Maoists and ultimately the adivasis would die.

But what is wrong with private investment in mining? It would develop the economy.

How could that be? A large number of adivasis would be displaced. The huge displacement would create a massive law and order situation. [There would be] poverty as these people rely heavily on forests.

How will Mission 2016-17 be different from Operation Green Hunt?

Now it is an all-out war, unlike in the past. The government is using aerial strikes. The state governments, which wanted to crush the Maoist movement, received a great fillip when Modi became prime minister.

But why would the Modi government be more aggressive than previous Congress governments?

Because Modi’s political ideology is based on the theory of anti-communism. He views communists as enemies, more than other parties do. So, he is the fiercest and wants to finish Maoists as early as possible. Also, this government follows a World Bank-guided economic model, which would ask the government to open the mining sector to multinationals.

A top Maoist leader told THE WEEK that Maoists would abandon guerrilla action. Is it possible?

I am not sure. But the new generation of Maoists is different. Even if they do away with guerrilla war, they cannot abandon the struggle and revolution. Otherwise, they would not be called Maoists.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

En kommentar till Henrik Sundboms bok På spaning efter det nya Indien

Henrik Sundbom, Svensk-Indiska Föreningens ordförande, har skrivit en bok om Indien, På spaning efter det nya Indien (Timbro förlag 2016).  Hans Magnusson från Dalit Solidarity Network har skrivit intressant en kritik av boken.

http://sydasien.se/debatt/en-kommentar-till-henrik-sundboms-bok-pa-spaning-efter-det-nya-indien/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hälften av Indiens barn är undernärda

Och detta land vill komma ifatt Kina? Skrattretande. Titta här på de nakna siffrorna, sämre än i sub-sahara-afrika. /Einar

Yes Prime Minister: You Are Right
by A concerned Citizen

http://www.countercurrents.org/2016/12/04/yes-prime-minister-you-are-right/

Yes Prime Minister, you are right. India needs to take the digital way. Half of India’s children are malnourished. 44% of children under the age of 5 are underweight, while 72% of infants have anaemia. Many of the sub-saharan countries are better placed in nutrition than India. But it is not a problem. More than the food malnourishment, it is the digital malnourishment which is a much needed necessity for Indian children. Children with I-Pads, a Smart phone but without proper food are a way to take India into to a digital world.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Varför finns det en revolution på Filippinerna?

Posted in Uncategorized | Leave a comment